Szumy uszne - Jak sobie z nimi radzić?

Subiektywne szumy uszne są objawem związanym z praktycznie każdą znaną chorobą otolaryngologiczną. Większość osób cierpiących na szumy uszne posiada także pewien stopień utraty słuchu. Istnieją jednak choroby nie związane ze słuchem, które mogą powodować szumy uszne np. uszkodzone stawy

Czytaj więcej...

Słyszenie to nie słuchanie – terapia dźwiękowa

Zadaniem terapii dźwiękowej jest pobudzanie układu słuchowego w celach terapeutycznych. Wykorzystanie muzyki i innych dźwięków do takich celów ma już długą historię. W latach 50-tych naszego stulecia prof. Alfred Tomatis (francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra) jako pierwszy opracował trening uwagi słuchowej wspomagający dzieci ze specyficznymi problemami w nauce i zachowaniu. Tomatis zauważył, że słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem.

Czytaj więcej...